piątek, 23 stycznia 2015

Projekt Huta-Kamienica... do wzięcia

Pod adresem: http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/tgzc/aktualnosci/694-projekt-huta możecie Państwo pobrać plik "ged" z zawartością bazy. Jest to plik roboczy, zatem mogą pojawić się w nim błędy. Niemniej, może być Państwu pomocny w dalszych poszukiwaniach

pozdrowienia
Piotr Gerasch

Osadnicy w Nawarzycach

http://mwk.com.pl/userfiles/images/wydawnictwa/zmiany_ukladu_przestrzennego_wsi_kieleckiej.jpgDzięki Annie Urgacz-Szczęsnej możemy poznać nieznaną dotąd historię przybycia kolonistów do Nawarzyc. O Kamieniczanach w tej wsi pisałem w krótkim szkicu http://hutastara.blogspot.com/2013/02/sladem-kamieniczan-w-nawarzycach.html

Anna trafiła na pracę Bogumiły Szurowej "Zmiany układu przestrzennego wsi kieleckiej od XIII do połowy XX wieku" (ISBN 83-905256-6-6), gdzie na str. 48 możemy przeczytać [cyt.:]
"Osadnicy z Zachodu w początkach XIX w. poszukiwali terenów do założenia wsi lub osiedlenia się we wsi już istniejącej. Na przykład w 1827 r. Josif Dittrich i Franciszek Klar, osadnicy z „kraju Pruskiego a mianowicie z Górnego Ślonska” zasięgali informacji na temat możliwości osiedlenia we wsi Nawarzyce (gm. Wodzisław) 50 rodzin [231]. Rząd, widząc różnorakie trudności - odmówił [232], ale mimo to przybyły cztery rodziny i osiedliły się na pustkach. Z kolei w 1830 r. Józef Heislar - stolarz i tkacz ze wsi folwarcznej Kamienica Polska (Kaliskie), chciał dla siebie i swych  kolonistów, wykupić stojący pustką folwark w Nawarzycach, aby założyć fabrykę płótna bawełnianego. Ostatecznie w Nawarzycach osiadło 11 rodzin „cudzoziemców z kraju austriackiego”."
i dalej na str. 50 [cyt.:]
"Koloniści w Nawarzycach obciążeni byli takimi samymi powinnościami jak pozostali włościanie tej wsi, lecz przeliczonymi na czynsz [247]"

[231] AP Radom. ZDP-3698, 1827 r., nlb.
[232] Rząd widział trudności z przesiedleniem włościan do wsi Niegosławice, po wtore - osadnicy chcieli kupić las a na to chłopi by się nie zgodzili. Tamże
[247] Czynsz płacony był z góry. Z pisma z 11 XII 1832 r. podpisanego przez przedstawiciela gromady J.Rothmana, dowiadujemy się, że właściciel poza umową zażądał dodatkowych świadczeń w robociźnie (powaby) i dani. AP Radom. ZDP-3698, 1833 r., nlb.

Serdecznie dziękuję za ten niezwykle istotny dla mnie sygnał, dzięki któremu możemy poznać przyczynę pojawienia się w Kieleckiem osadników znanych z Kamienicy Polskiej

Piotr Gerasch
zdjęcie za: http://mwk.com.pl

niedziela, 24 listopada 2013

Drzewo na... Święta

Na nadchodzące Święta mam prezent dla każdego, czyje korzenie wywodzą się z Huty Starej A. Każdy, kto chce otrzymać wykres (wywód przodków) swojego krewnego, a krewny ten znajduje się w bazie, otrzyma plik graficzny (wygenerowany przez Ahnenblatt) na swój adres mejlowy. Przy okazji, zachęcam do dyskusji i dzielenia się informacjami o Hucianach (i Kamieniczanach rzecz jasna). Niedługo być może wydzieli się odrębna podstrona na stronie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej poświęcona projektowi, bowiem formuła bloga nie do końca się sprawdza.
Serdecznie pozdrawiam
Piotr

piątek, 11 października 2013

Kolonia Kurnos, związki z podczęstochowskimi koloniami tkackimi

Na związki Kurnosa z Kamienicą Polską i Hutą Starą A, w kontekście kolonizacji zwracał uwagę Andrzej Kuśnierczyk w 80. numerze "Korzeni", zainspirowany poszukiwaniami Marii Michniewskiej. Śledząc materiały źródłowe można istotnie dostrzec związki mieszkańców tej podbełchatowskiej kolonii z koloniami pod Częstochową. Już pierwsze pokolonizacyjne zapisy metrykalne parafii Kaszewice (właściwej dla Kurnosa), dotyczące małżeństw, przekonują nas o częściowo wspólnym pochodzeniu Kurnosian i Kamieniczan.
W dniu 22 września 1823 r. w Kaszewicach (nr 9/1823) ślubują Ignatz Steiner i Anna Helena Peikert - z Kurnosa. Trzy lata później, w Koziegłowach ślubuje... Franz Steiner (1800-) i Elisabeth Leeder (1802-1845) - z Kamienicy Polskiej. Trzy z czterech wymienionych osób łączy wspólne pochodzenie. Steinerowie i Leedrówna rodzą się bowiem w Kronstadt (ob. Kunštát; parafia loco); dodatkowo Ignacy i Franciszek to... rodzeni bracia. Na marginesie, Franz i Elisabeth Steinerowie osiadają ostatecznie w Kurnosie.
Z parafii Kronstadt pochodzili (na pewno) mieszkańcy Kamienicy:
- Theresia Bittner, żona Franza Wimmera, urodzona w 1793 w Schwarzwasser (ob. Černá Voda) i zmarła w 1856 w Kamienicy;
- Joseph Lerch, mąż Marianny z Polaczków, urodzony w 1807 w Kronstadt (ślub w Pocześnie).

sobota, 13 lipca 2013

Repoki, czyli z Morawskiej Trzebowy przez Hutę Starą do Łodzi

Metryka chrztu Antoniego Repoki (Poczesna, 1840)
Rodzina Repoki jest jedną z rodzin, dla których Huta Stara A była jedynie przystankiem w wędrówce. Prekursorami rodziny byli Franz Repoki (Reboky) urodzony około 1756 r. i Franziska Klautsch, która przyszła na świat na przedmieściu Morawskiej Trzebowy (Mährisch Trübau/Moravská Třebová) około 1777 r. Para pobrała się w dniu 7.05.1799 r. w Morawskiej Trzebowie i doczekała się na pewno 11 dzieci - 4 chłopców (Joseph Franz de Paula *1799, Franz Leopold 1801-1801, Franz Johann *1804, Vinzenz Johann *1808) i 7 dziewczynek (Paulina Franziska *1802, Aloisia Apollonia *1806, Barbara Johanna Theodora 1810-1811, Johanna Maria Theodora *1812, Amalia Theodora Charlotte Barbara 1814-1814, Klara Johanna 1816-1826, Cäcilia Magdalena 1818-1818).